Kvalitetssikring

DEWA VVS & Energi A/S er et autoriseret VVS-firma, hvorfor vi er underlagt de gældende regler og krav for udførelse af arbejde inden for VVS-installationer. Dette betyder også, at vi løbende skal udføre kvalitetssikring af vores arbejde for at sikre vores kunder, at vores montører til enhver tid udfører arbejde af bedst mulig kvalitet.

Kvalitetsstyring og vejledninger

Kvalitetssikring af vores arbejde er din sikkerhed og ikke mindst din garanti for et veludført stykke arbejde, når vi løfter opgaver for vores privatkunder. Vi arbejder derfor med VVS-branchens kvalitetssikringssystem, Q-kontrol, der sikrer, at vi lever op til de lovkrav og regler, som der stilles til autoriserede VVS-firmaer. Dette kvalitetssikringssystem bruges i ventilations-, køle- og VVS-branchen og er således godkendt af sikkerhedsstyrelsen samt af rådgivende ingeniørvirksomheder og hovedentreprenører med ISO-9001-certificering.

Vi bliver auditeret gennem VVS-branchens kvalitetskontrol, hvilket er med til at sikre, at vi altid er bekendt med samt lever op til de gældende standarder og normer. Kvalitetsstyringssystemet er udført i overensstemmelse med sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1039 af 8. december 2003.

I forbindelse med kvalitetssikring af opgaver for private fotodokumenterer vi altid gennem billeddokumentation, før vi påbegynder en given opgave. Når arbejdet er udført, sørger vi efterfølgende for elektronisk fotodokumentation af arbejdet, så vi derved kan sikre, at vores montører har udført arbejdet af bedst mulig kvalitet.

Drift og vedligeholdelsesvejledninger samt dokumentstyring

Med henblik på altid at sikre at der til hver en tid findes korrekte og gyldige vejledninger for både bygherrer, ingeniører og totalentreprenører har virksomheden impliceret et komplet elektronisk drift- og vedligeholdelsesstyringsprogram, der ved hvert afsluttet projekt afleveres til den hertil gældende partner.

Dette drift- og vedligeholdesesstyringsprogram til et teknisk byggeri vil oplyse om de anvendte materialer, vedligeholdelsesinstruktion samt vedligeholdelsesudgifterne hertil – hvilket gør programmet uundværligt for den ansvarshavende eller en pedel.

Til dette anvender vi Ajour Systems kvalitetssikringssystem, AjourQA, der sikrer en digital kvalitetssikring med fotodokumentation og dermed også et godt og solidt overblik over opgaven og det udførte arbejde.

DEWA vil opnå levering af kvalitetsydelser ved at:

  • Fastholde og udbygge en tæt kontakt til vores kunder
  • Lade alle væsentlige aktiviteter være omfattet af et kvalitetskoncept
  • Motivere vores medarbejdere til at forstå og acceptere deres medansvar for den totale kvalitet, love, regulativer og bekendtgørelser, der blandt andet udstedes af myndighederne