Telefon​:

Vidste du at..

En bolig med 4 personer i løbet af et døgn afgiver 12-15 kg vanddamp i forbindelse med madlavning, tøjvask og badning.

Se også:

Ventilation og indeklima

Et tæt og energirigtig hus kan være et usundt hus

I vores bestræbelser på at spare energi, bygge tætte huse og energirenovere skal vi passe på, at vi ikke i stedet får skabt usunde boliger med et dårligt indeklima, som ingen kan holde ud at bo i, og som på længere sigt måske går til i fugtskader. For en bolig med 4 personer kan man regne med, at der i løbet af et døgn afgives ca. 10 kg vanddamp i forbindelse med madlavning, tøjvask, rengøring og badning. Denne fugt og vanddamp skal ventileres væk! Derfor tilbyder vi grundig og effektiv ventilation.

Med de nye energikrav til byggeriet, hvor kravene til tætheden af klimaskærmen er skærpet yderligere, bliver det fremover endnu vigtigere at sikre, at huset via en effektiv ventilation kan ”ånde”. En høj luftfugtighed og kondensdannelse i bygningens konstruktioner danner grobund for råd- og svampeangreb. Det er vigtigt med ventilation, for ved længere tids ophold i omgivelser, der er angrebet af skimmelsvamp kan give astmasymptomer og udgør derved en egentlig sundhedsrisiko. Undgå risikoen og få ventilation fra DEWA.

Prioritere ventilation på højde med din energirenovering

Et sundt og behageligt indeklima i et tæt og energirigtigt hus sikres med en ventilation og ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding og lavt elforbrug , der samtidig via den medfølgende automatik giver mulighed for at tilpasse driften til den enkelte families behov for ventilation.

Her er både indblæsning og udsugning styret mekanisk, og energien i den varme udsugede luft overføres til den friske udeluft, før den indblæses i boligen. Med en intelligent ventilation fastholdes et behageligt indeklima, og det sikres, at der ikke opstår fugtskader i bygningens konstruktioner. I vintermånederne, hvor luften er kold og tør, er det muligt at sænke luftfugtigheden i boligen til under 45% RH med ventilation i så lang tid, at husstøvmiderne udtørrer og forsvinder til glæde for de mange mennesker, der lider af allergi og astma.

Vær også opmærksom på, at når der bygges et nyt hus, står valget ikke mellem villa ventilation og udluftning udelukkende via åbne vinduer. Fravælger man villa ventilation, skal der i stedet etableres naturlig ventilation i boligen iht. kravene i Bygningsreglementet. I praksis betyder det, at der i alle opholdsrum skal tilføres frisk udeluft via udeluftventiler i ydervæggen, og i vådrummene skal den fugtige luft fjernes via ventilator, anden ventilation eller naturligt aftræk til det fri. Det ”pynter” ikke på huset, og der kan ikke medregnes varmegenvinding i vintermånederne, når energirammen skal overholdes!

Skræddersyede ventilationsanlæg

DEWA er deres professionelle partner i hele processen, fra projektering og planlægning, til installation og ventilationsservice. Vi tilbyder salg af ventilationsanlæg, som bliver skræddersyet til lige præcis jeres behov, så I får den mest optimale løsning overhovedet.

Den store erfaring, som vi gennem tiden har opbygget, betyder også, at vi kan rådgive jer til den ventilation, der vil imødekomme de krav, I skal have opfyldt.

Tænk på

- at mennesket livet igennem opholder sig indendørs i mere end 90% af tidenog hver dag indtager mere luft end mad og vand.

​- at en høj luftfugtighed og kondensdannelse i bygningens konstruktioner giverskader i form af råd og svamp, som kan gøre folk syge.

​- at luften indendørs kan indeholde mange partikler fra tobaksrøg og lugte framøbler, tæpper og byggematerialer.

- at der er aircondition i bilen og ventilation på arbejdspladsen, men ”tung” luft og kondensvand på vinduet i soveværelset om morgenen.

- at mange mennesker – både børn og voksne – lider af astma og allergi over forhusstøvmider​.

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk