Telefon​:

Vaillant

geoTHERM plus - den komplette pakke

​Med geoTHERM plus luft/vand-varmepumpesystemet får du en komplet og effektiv løsning, som sørger for varme og varmt vand til boligen hele året.

Det særlige ved geoTHERM luft/vand-varmepumpen er den nyudviklede og fleksible udendørsenhed med integreret luft/brine varmeveksler, som med den modulerende blæser med en vinge af aluminium og glasfiber, udnytter energien fra den friske udeluft, og anvender den effektivt til opvarmning.

Med den integrerede varmtvandsbeholder på 175 liter i rustfri stål, overtager geoTHERM plus udover opvarmningen også hele varmtvandsproduktionen i et enfamiliehus. Derved kombineres varme- og varmtvandskomfort med store besparelser på varmeregningen. Vil man bruge solenergi til varmtvandsproduktion og som understøtning af centralvarmen er en af Vaillants anbefalede solfangere den idéelle kombination.​

Enestående teknologi

​Udendørsenheden kan placeres hvor som helst på ejendommens grund, da den arbejder yderst støjsvagt.

Der er tænkt pa alle detaljer ved den flotte udendørsenhed. Ogsa sikkerheden er i top – udendørsenheden,

der star ude i det fri, er opbygget og udført saledes at hverken voksne, børn eller dyr kan komme til skade.

Varmeveksleren i udendørsenheden arbejder med frostsikker brinevæske. Temperaturen i den cirkulerende

brinevæske mellem indendørs- og udendørsenheden ligger altid under udetemperaturen. Inde- og udendørsenheden (en eller to) er forbundet med polyethylen rør. Brinevæsken trækkes herigennem ind i indendørsenheden og omdannes uden tab til varme. Således udnyttes luften effektivt til

opvarmning.

geoTHeERM varmepumper - din fremtidsløsning

​Den nye geoTHERM VWL S luft/vand-varmepumpe kan efter ønske og behov fas med eller uden integreret varmtvandsbeholder, som i samarbejde med udendørsenheden (en eller to) byder pa høj varme- og varmtvandskomfort. En geoTHERM kan altid udvides med yderligere en varmtvandsbeholder og sagar med et par solfangere. Dermed har du mange muligheder for at udnytte naturens ressourcer. Nar du vælger et geoTHERM luft/vand-varmepumpesystem, far du alle muligheder for at skabe din personlige miljø- og energibesparende fremtidsløsning.

Multi-lydisolering

​En geoTHERM varmpumpe arbejder meget støjsvagt. Den støjsvage drift opnas da alle komponenter er isolerede.

Der er tænkt pa den mindste detalje: Et lydisoleret rammemodul og en lyddæmpede grundplade. Ogsa det fleksible tilslutningsrør sørger for en ekstrem høj boligkomfort uden forstyrrende lyde.

Høj komfort fra installation til betjening

​Den intelligente vejrkompenserende styring regulerer ind- og udkoblingstiderne for varmepumpen via en energiforbrugsberegning. Her udregnes hvert minut varmeforskellen mellem den aktuelle udetemperatur, den ønskede temperatur i huset og varmepumpens fremløbstemperatur, hvorefter den udlignes. Varmepumpen udkobles automatisk, nar den tilførte varmemængde og det eksisterende varmeunderskud bliver udlignet.

geoTHERM plus:

 • Luft/vand-varmepumpe med udendørsenhed og integreret varmtvandsbeholder på 175 liter
 • Ydelsesstørrelser 6, 8 og 10 kW
 • Integrerede højeffektive pumper til brine og varmekreds med energimærke A
 • Maksimal fremløbstemperatur 62° C
 • Mulighed for elektrisk opvarmning på 6 kW (indbygget)
 • Vejrkompenserende styring med grafisk display
 • Varmeveksler i rustfri stål
 • Støjsvag drift af såvel indendørs- som udendørsenhed
 • Høj virkningsgrad via den moderne og holdbare scrollkompressor med 10 års garanti
 • Mulighed for kombination med internet kommunikationssystemet vrnetDIALOG
 • Kan kombineres med solfangerne auroTHERM pluseller auroTHERM exclusiv
 • Indbygget 3 vejsventil for varmtvandsprioritering
 • Synlig visning i display når tilskudsvarmen aktiveres​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk