Telefon​:

Vidste du at...

​Det er muligt at tilkoble solvarme direkte til varmepumpens beholder som én integreret løsning.

Dansk Varmepumpe Industri A/S har produceret varmepumpe i over 30 år. Firmaet blev grundlagt tilbage i 1979, og er på nuværende tidspunkt blandt landets førende varmepumpe producent.

Dansk Varmepumpe Industri

Jordvarme VV-DC

Lavere el-forbrug

​Varmepumpen adskiller sig på et vigtigt punkt fra andre, idet den som noget specielt indeholder en overhedningsvarmeveksler. Denne specielle varmeveksler betyder, at det varme vand ved hjælp af en naturlov kan opvarmes til høje temperaturer, uden at dette belaster anlæggets kompressor og hermed elforbruget. Med andre ord er anlægget via varmeveksleren i stand til at afpasse sin belastning, og hermed sit elforbrug, efter f.eks. et gulvvarmeanlæg med lave temperaturer. Samtidig kan anlægget uden ekstra omkostninger levere en høj temperatur på det varme vand.

​Tilstrækkelig varme i den kolde tid

​Varmepumpens evne til at overføre energi fra et lavt temperaturniveau til et højt gør, at den kan udnytte energien ved de lave temperaturer, som findes i jorden, og bruge jorden som energikilde til opvarmning af boligen og det varme vand. I varmepumpens akkumuleringstank er der monteret en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen, hvis dennes varmeeffekt i den koldeste tid ikke er tilstrækkelig. Med jordvarme får man billig varme hele året, og det gavner desuden miljøet at vælge jordvarme frem for opvarmning med olie, gas eller elvarme.​

 • Jordslangerne optager varme, som solen har lagret i jorden.
 • Den tempererede væske fra jordslangerne ledes frem til varmepumpen.
 • I varmeveksleren overføres energi fra væsken i jordslangerne til kølemidlet i varmepumpen, og kølemidlet fordampes herved.
 • Den afkølede væske ledes retur til jordslangerne til fornyet opvarmning.
 • Kompressoren hæver kølemidlets tryk, og temperaturen stiger.
 • Det komprimerede og varme kølemiddel gennemløber anlæggets specialudviklede overhedningsfjerner og opvarmer akkumuleringstankens øvre halvdel til 70-80°C. Teknikken er unik for denne varmepumpe.
 • Kølemidlet kondenserer og afgiver sin energi til centralvarmevandet, som cirkulerer gennem den nederste del af akkumuleringstanken.
 • Det kondenserede kølemiddel ledes gennem en ekspansionsventil, som sænker tryk og temperatur, så kølemidlet igen kan optage energi i varmeveksleren.
 • Specialudviklet gennemstrømsvarmeveksler: Pga. den høje temperatur i toppen af akkumuleringstanken kan varmeveksleren opvarme varmt vand i samme tempo, som det tappes. Man har således ingen varmtvands-beholder med risiko for bakteriedannelse. Systemet har en stor varmt-vandskapacitet pga. den høje temperatur.
 • Husets radiatorer eller gulvvarme forsynes med varme fra tankens midte, og derved opstår en naturlig lagdeling med høj temperatur i øverste halvdel og en lavere temperatur i nederste halvdel af akkumulerings-tanken, henholdsvis 70-80°C og 35-55°C.
 • Varmepumpen kan leveres med fabriksmonteret udstyr og automatik for tilslutning til solfanger. Varmeveksleren overfører solenergien til akkumuleringstanken. Herved opvarmer eller bidrager solvarmen både til rumopvarmning og varmt vand.

Mål og dimensioner​

Queen CombiMed indbygget varmt vand

 • Varmepumpe med energieffektiv kompressor
 • Overhedningsfjerner og direkte kondensering
 • Akkumuleringstank 300 L
 • El-patron til evt. varmetilskud
 • Indbygget cirkulationspumpe og trykekspansionsbeholder til varmeanlægget
 • H x B x D: 1910 x 650 x 705 mm (rejsehøjde 2000)
 • Varmt vand tilslutningshøjde, T: 60 mm​

Queen SingleMed tilslutning for ekstern varmtvandsbeholder

 • Varmepumpe med energieffektiv kompressor
 • Overhedningsfjerner og direkte kondensering
 • Akkumuleringstank 250 L
 • El-patron til evt. varmetilskud
 • Indbygget cirkulationspumpe og trykekspan­sions­beholder til varmeanlægget
 • H x B x D: 1710 x 650 x 705 mm (rejsehøjde 1800)
 • Varmt vand tilslutningshøjde, T: 60 mm​

En grønnere måde at tænke opvarmning på

​DVI producerer en unik jordvarmepumpe, som evt. kan kombineres med solvarme. Kombinationen sikrer dig det lavest mulige elforbrug til opvarmning af boligen og varmt vand. Anlægget er en komplet løsning, der er fabriksmonteret med alt udstyr og en automatik, som således danner et moderne og energieffektivt centralvarmeanlæg.

 • Energieffektiv kompressor
 • 300 liter akkumuleringstank
 • Gennemstrømningsvandvarmer
 • Speciel overhedningsfjerner
 • Alt teknisk udstyr er frabriksmonteret og indbygget i varmepumpen

Komplet styre- og betjeningspanel på dansk

​En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger varmepumpen, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiøkonomiske drift. Som standard reguleres temperaturen i varmeanlægget automatisk i forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand holdes ved konstant temperatur. Der vælges mellem en standard styring og en Windows-baseret touch styring.​

Datablad for VV-DC

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk