Telefon​:

Vidste du at..

Varmepumpe er et vigtigt element i fremtidens elbaserede energi system. Danmark er i gang med en grøn omstilling, hvor målet er, at al energi i 2050 er vedvarende og fossiltfri - prodiceret uden brug af olie, kul eller gas.

Information:

Varmepumpe

​En varmepumpe er et anlæg, der ved hjælp af en kredsproces og et egnet kølemiddel, der cirkulerer i et lukket system er istand til at fungere enten som køle-/fryseanlæg eller som varmeanlæg. Skal en varmepumpe fungere som køle-/fryseanlæg dimensioneres det til denne opgave og kaldes køleanlæg. Skal en varmepumpe fungere som varmeanlæg dimensioneres det til at løse denne opgave og kaldes varmepumpeanlæg.

En varmepumpe optager varmeenergi fra omgivelserne (varmekilden) ved et lavt temperaturniveau og omsætter denne varmeenergi via kredsprocessen og under tilførelse af drivenergi til varmeenergi ved et højere temperaturniveau, som direkte kan anvendes til opvarmningsformål gennem varmepumpe.

Fordele ved varmepumpe

Afhængig af temperaturniveau på varmekilden og ønsket temperaturniveau på den leverede varmeenergi, vil mængden af den leverede varmeenergi være 2¼-5 gange større end den tilførte drivenergi.

I Danmark er det mest almindeligt at anvende vedvarende energi som varmekilde til varmepumpe i form af solenergi, enten direkte via solpaneler og energifangere eller ved akkumuleret solenergi i udeluft, i de øverste jordlag , i sø, å eller havvand.

Med en varmepumpe får du billig varme året rundt. Faktisk kan du opnå så stor en energibesparelse, at du typisk vil kunne halvere din nuværende varmeregning, afhængig ag systemløsning.

Anlægstyper

En varmepumpe karakteriseres ved varmekilden og varmeafgiversystemet. Jord/vand (væske/vand) betyder, at en varmepumpe tager varmen fra jorden og afgiver den til et vandbaseret varmeanlæg i huset, f.eks. et radiator- eller gulvvarmesystem. Varmekilden i luft/vand anlæg er udeluft eller ventilationsluft.

Derudover findes der luft/luft varmepumpe, hvor varmeafgiversystemet i huset er et luftvarmeanlæg ofte kombineret med en brændeovn eller andre former for opvarmningskilder.

I det følgende gives en kort oversigt over de mest anvendte anlægstyper.

Jordvarme anlæg

​Ved denne anlægstype cirkuleres en frostsikret væske (vand blandet med sprit, - også kaldt brine) i jordslangerne.

Slangerne føres typisk som plastslanger og er nedgravet i det øverste jordlag.

Nedgravningsdybden er normal omkring 85-100cm. Installationen kræver for det meste et minimum areal på 300m2 i haven til et hus på ca. 100m2.

Læs nærmere om jordvarme anlæg her.​

​Luft/vand anlæg

​Denne anlægstype er meget almindelig, specielt i lande med moderate vintertemperaturer. Ved lave vintertemperaturer under -12°C, hvilket kun forekommer ca. en time om året i Danmark, kan virkningsgraden falde til et niveau hvor anden opvarmningsform er at foretrække. I modsætning til jord/vand anlægget skal denne type anlæg afrime den varmeoptagende del. Det gælder specielt i kolde og fugtige perioder af året.

Læs nærmere om luft/vand anlæg her.

​Luft/luft anlæg

​Ved denne anlægstype optages varmen fra udeluften og afgives i en varmeflade der kan være placeret i et luftbaseret kanalsystem (ventilationssystem) eller direkte i rummet med designet varmeafgiver. Denne anlægstype er som antydet begrænset til rumopvarmning med cirkuleret luft evt. kombineret med et ønsket friskluftskifte. Løsningen bliver typisk brugt i sommerhuse eller som supplering af andre alternative varmekilder, brænde etc.

​Læs nærmere om luft/luft anlæg her.

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk