Telefon​:

Valg af solvarmeanlæg

​Hvilket anlæg har jeg brug for?

Solvarmeanlægget kan enten levere varme til dit varme brugsvand eller være et såkaldt kombineret anlæg, der leverer varme til både dit varme brugsvand og til rumopvarmningen.

I. Solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning

Anlæg med separat solvarmebeholder

Anlægget består af en solfanger samt en solvarmebeholder med styring. I solvarmebeholderen er der en el-patron, som kan eftervarme det varme brugsvand om sommeren, så fyret kan slukkes. Om vinteren eftervarmes det varme brugsvand af det eksisterende fyr ved en varmevekslerspiral i toppen af beholderen.

Anlæg med solvarme-gaskedel eller solvarme-oliekedelunit

Solvarmebeholderen kan være sammenbygget med en gaskedel eller en oliekedel i en unit. Denne løsning kan vælges, når der samtidigt med solvarmeanlægget skal installeres et nyt fyringsanlæg (f.eks. når det gamle skal udskiftes).

Anlægget dimensioneres normalt til på årsbasis at levere 50 til 70% af varmebehovet til varmt brugsvand.

Familier med et lille varmtvandsforbrug (f.eks. 2-3 familiemedlemmer og et gennemsnitligt varmtvandsforbrug under 150 liter pr. døgn) vælger som regel et mindre anlæg med f.eks 4-5 m² solfanger og en beholder på mellem 150 og 200 liter.

Familier med et større et større varmtvandsforbrug (f.eks. 4-6 familiemedlemmer og et gennemsnitligt varmtvandsforbrug over 150 lier pr. døgn) vælger som regel et anlæg med 5-7 m² solfanger og en beholder på mellem 200 og 300 liter.

II. Solvarmeanlæg til kombineret brugsvands- og rumopvarmning

Dette anlæg er for familier der udover solvarme til opvarmning af brugsvandet også ønsker solvarme til rumopvarmningen. Det kan f.eks. være, hvis der i forbindelse med gulvvarme i et badeværelsesgulv også er behov for rumvarme om sommeren. Anlægstypen kan så muliggøre, at man kan slukke fyret i sommerperioden.

Den mest almindelige anlægstype består af de samme komponenter som brugsvandsanlægget, men derudover er der en varmeveksler mellem solvarmeanlægget og centralvarme- anlægget, således at der kan leveres solvarme til centralvarmeanlægget, når solen skinner. Anlægget kan ligesom brugsvandsanlægget være sammenbygget med en gas- eller oliekedel.

Se de forskellige anlægstyper her!

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk