Telefon​:

Sonnenkraft - Comfort E PLUS

COMFORT E Plus er den sofi stikerede solvarmeløsning til varmt vand og rumopvarmning med den højeste energiproduktion.

Løsningen dækker op til 40% af varmeforbruget til centralvarme og 80% af varmtvandsforbruget. Den består af vores meget effektive PSC-E beholder med intelligent friskvandsmodul, højeffektivt lagdelingsmodul og der kan eventuelt tilvælges et varmekredsmodul. Alle dele er udviklet til at passe perfekt sammen.

Varmekredsmodulet HKM20HE kan ligeledes tilvælges COMFORT E Plus løsningen, så radiator og gulvvarme styres direkte efter tid og vejrforhold. RAS20 modulet sikrer maksimal effektivitet og udnytter solenergien optimalt i kombination med det eksisterende varmeanlæg.

COMFORT E Plus er ideel som supplement til opvarmning af svømmebassin.

NYT FRISKVANDSMODUL

Frisk hygiejnisk varmt brugsvand, der opvarmes i friskvandsmodulet efter behov. Det intelligente modul leverer præcis den nødvendige mænge varmt vand, præcis når der er behov for det. Det varme vand lagres altså ikke, og derved undgås risikoen for legionella.

20% REDUKTION I VARMETAB

Fleece isolering er tilpasset perfekt til PSC-E beholderen, og er ganske let at afmontere og sætte på igen. Sammen med de nye patenterede isoleringskapsler har vi opnået en væsentlig reduktion i varmetabet og øger derved det værdifulde solvarmeudbytte til at opvarme husstanden.

INTELLIGENT SOLVARME

RAS20 øger opvarmning af returledningen netop så meget som det er nødvendigt. Den intelligente styring benytter kun så meget af solenergien som det er nødvendigt for at opnå den ønskede fremløbstemperatur. Kombineret med den perfekte lagdeling i PSC-E beholderen vil effektiviteten i det samlede varmeanlæg øges betydeligt.

LAGDELINGSMODUL

SLM50HE garanterer en optimal varmelagdeling i lagerbeholderen. De højeffektive pumpers virkningsgrad sikre et meget lavt elforbrug.

Download brochure på COMFORT E PLUS​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk