Telefon​:

Hvorfor solenergi

​Med en investering i solvarme behøver du ikke længere frygte prisstigninger.


I modsætning til andre brændsler, der varierer meget og som regel stiger over årene, har man med solvarme en fast pris. Solen er gratis og solvarme sikrer derfor forbrugerne imod prisstigninger i mere end 20 år. Således er varme-prisen reelt faldende i takt med inflationen. Hovedparten af verdens olie og gas kommer fra mellemøsten samt Rusland. En investering i solvarme er derfor også en investering i uafhængighed af disse lande, hvilket på sigt giver en frihed for den enkelte.

 • ​Et solvarmeanlæg omsætter stråler til forureningsfri energi år efter år.
 • Solvarme erstatter fossile brændsler og dermed de CO2 udslip, der er vor tids største miljøtrussel.
 • Ingen anden vedvarende energiform er så effektiv som solvarme.

Hvorfor solenergi i institutioner:

 • Varmtvands- og elforbruget er stort i mange kommunale institutioner, fx på plejehjem, i idrætsanlæg og på sygehuse.
 • Ofte velegnet til bygninger med store anlægsflader.
 • Signalværdien - "en grøn kommune", som vil vise et godt eksempel over for kommunes borgere.

Hvorfor solenergi i boligbyggeri

 • Etableres solvarme kan fyret/kedlen slukkes i 5 måneder om året
 • Solenergianlæg i etageboligbebyggelse´giver besparelse på el- og varmebudgettet.
 • Solenergi er miljøvenlig

Hvorfor anvendelse af solenergi alle andre steder:

 • Solenergi-anlæg i ferie og fritidsbyggerier er oplagte. Om sommeren er der netop mulighed for at udnytte solens energi med solfangere og solcelleanlæg og for at anskueliggøre besparelsen på forbrug og miljø ved fx at installere solcellemetre.
 • Solenergi integreret i invetar i offentlige rum, signalere en grøn profil i forhold til borgerne.

Solvarme gavner lokalsamfundet:

Opførelsen af et stort solvarmeanlæg opnår stor interesse i lokalområdet. Som oftest er der god opbakning fra forbrugerne og andre beboere. De store solvarmeanlæg rundt omkring i Danmark har mange besøgende og bliver hurtigt et populært udflugtssted for omegnens skoler og andre institutioner. Den positive omtale gavner i høj grad lokal- samfundet og anlægget fremvises med stolthed, når familien har besøg fra nær og fjern. Solvarmeanlæg skaber generelt øget interesse for miljøet hos både børn og voksne.​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk