Telefon​:

Solvarme installationer

Intensiv anvendelse af solenergi går længere tilbage i tiden end de fleste forestiller sig.

Allerede Archimedes (historisk kendt som videnskabs-mand) lod sig friste til at gå ind i praktisk udviklings-arbejde. På græsk side i den græsk-romerske krig 212 f. Kr. konstruerede han bevægelige, fokuserende hulspejle, som langs kysten kunne sætte de romerske skibe i brand. Også dengang var det ofte krigsmaskineriet, som initierede den teknologiske udvikling.

​Den fortsatte udvikling af solfangere fandt sted i Israel og Japan. Det første anlæg menes at være opført i 1908 i Israel, og i 30’erne begyndte en mere systematisk udvikling af brugsvandssolfangere i Japan, som fortsatte de næste årtier. Omkring 1960 var der således ca. 250.000 solvarmeanlæg i brug i Japan, otte gange flere end i dagens Danmark. Foruden Japan og Israel kom også USA hurtigt med i udviklingen. Amerikaneren Farrington Daniels udgav i 1964 bogen ”Direct use of the sun’s energy” som blev biblen for al senere udvikling på feltet.


Solvarmen startede først rigtigt i Danmark da oliekrisen kom i 70'erne og siden har der været stigende interesse for solvarmeanlæg. Der kom rigtig gang i den, efter 1979, for på det tidspunkt kunne man få et tilskud fra staten på 30 % til installering af et anlæg.

Ved udgangen af 1999 var der ca. 29.500 solvarmeanlæg i Danmark, hvoraf ca. halvdelen blev etableret i midten af 1990'erne. Hovedparten af disse anlæg var til opvarmning af varmt brugsvand.

Der blev dog hurtigt ned skæret for de gode muligheder ved installering af solvarme, da staten d. 11/12 2001 fjernede det såkaldte standardtilskud til solvarmen. Dog vedtog folketinget et forslag der omhandlede at alle offentlige bygge-rier var forpligtet til at beregne om det kunne betale sig at installere solvarmeanlæggene. Det samme gjaldt for reno-vering af offentlige bygninger. Der er i dag ikke noget tilskud at hente fra staten eller andre offentlige myndigheder af.

Kilde: Energistyrelsen

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk