Telefon​:

BAXI Multiheat Servicekontrakt

Hvis du køber en Multi-Heat kedel, kan vi tilbyde dig at tegne en servicekontrakt. Det betyder, at DEWA Smede & VVS kommer og efterser din kedel én gang om året. Dermed er du sikret optimal drift i mange år fremover. Hvis du tegner kontrakten ved købet, opnår du en fem års korrosionsgaranti på de røggasberørte dele.

Du kan vælge mellem basis serviceeftersyn og udvidet serviceeftersyn.

De to typer indeholder:

Basis Serviceeftersyn

 • ​Kontrol af kedlens rensningstilstand.
 • ​Kontrol af tæthed af pakning undermagasinlåg.
 • ​Kontrol af microswitch funktion under magasinlåg.
 • ​Kontrol af lågepakninger og håndtag, samt eventuel justering.
 • ​Kontrol af keramik i fyrboks.
 • ​Kontrol af returtemperatur i kedlen samt eventuel indregulering.
 • ​Kontrol af røggasføler.
 • ​Kontrol af røgtemperatur/vurdering af kondensrisiko samt eventuel indregulering.
 • ​Kontrol af samling mellem trykpart og magasin.
 • ​Kontrol af kedlens indstilling (ydelse) ift. husets varmebehov samt evt. ny indstilling.
 • ​Kontrol af skorstenstræk.
 • ​Kontrol af CO2 ved høj og lav ydelse.
 • ​Kontrol af lufthuller i fyrboksen.
 • ​Kontrol af evt.l trækstabilisator funktionen.
 • ​Kontrol for vand i luftkasse under fyrboks.
 • ​Afprøve funktion af tilbagebrændssikring, termostatventil samt evt. nødvendig rensning af filter og højdebeholderens fortryk/svømmerfunktion.
 • ​Kontrol af slidtilstand på snegl i fyrboks og magasin samt omrører og evt. snegleforlænger.
 • ​Kontrol af anvendt brændselstype.

​Udvidet serviceeftersyn

 • Ud over de foregående punkter omfatter det udvidede eftersyn disse kontrolområder:
 • ​Kontrol af fortryk på varmekredsens trykekspansionsbeholder.
 • ​Kontrol og evt. nødvendig rensning af ventilatorens løbehjul.
 • ​Kontrol af anode i varmvandsbeholder.
 • ​Kontrol af sikkerhedsventiler, varmeanlæg, og varmt brugsvand.
 • ​Kontrol af vandtryk.

Kontakt os for ydeligere information eller angående priser. 

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk