Telefon​:

Vidste du at...

Du kan beregne din egen besparelse fra evt. olie til træpiller ved at bruge vores beregnings formular.

Beregn her...

Pillefyr og Biobrændsel

Spar penge og vælg en grøn energiløsning. Med en stokerkedel kan du nemt halvere varmeregningen og samtidig fyre med miljøvenligt biobrændsel.

Skal den gamle olietank skiftes, er det en god idé at overveje et stokeranlæg. Udgiften til et nyt anlæg er hurtigt tjent hjem på langt billigere brændsel som træpiller, korn, halm eller flis. Med et pillefyr kan du spare meget.

En stokerløsning med pillefyr er især en fordel for dig, der bor udenfor de netbundne energisystemer.

Et stokeranlæg og pillefyr er driftsikre og nemme at betjene, men vi giver gerne et årligt eftersyn, så du får det optimale udbytte året rundt. Til glæde for dig og din pengepung.

Tag os med på råd, før du træffer dit valg af pillefyr. Den rette rådgivning er altafgørende for din besparelse.

Vi tilbyder professionel opsætning og efterfølgende service af pillefyr i Søndersø og omegn. Dit varmeanlæg er vores tillidssag.

Mulighederne i biobrændsel og pillefyr

Interessen for brug af biobrændsel til opvarmning skyldes prisen på energi - nærmere bestemt prisen på olie og naturgas (fosile brændsler). Det absolut nemmeste er at fyre med naturgas, olie eller forsyne huset med jordvarme.

Ved at skifte til biobrændsel med et pillefyr fås en lavere energipris sammenlignet med bl.a. olie og naturgas. Besparelsen skal anvendes til at tilbagebetale investeringen, og herefter gerne give overskud. Du kan opnå store besparelser ved at skifte til til denne varmekilde.

Om biobrændsel

Et biologisk brændsel er fx træ, og kan være træstykker, træpiller til pillefyr eller flis. Biobrændsel forsynes af solens energi, CO2 og vand. Derfor er biobrændsel CO2-neutral.

I mange år har brændefyring været almindelig, både i brændeovn og i kedler til centralvarmenanlæg. I kedlerne til centralvarmeanlægget har man i reglen haft en meget dårlig udnyttelse af træet, især på grund af forbrændings-principperne. I den forbindelse er det vigtigt at konstatere at en gammel støbejernskedel er uegnet til brændefyring pga. dens forbrændingsprincip (gennemforbrænding). Virkningsgraden,- bedre kendt som effektiviteten - når sjældent over 50 %. I en moderne brændekedel som i pillefyr med tilhørende akkumuleringstank kan man på visse modeller nå op på 90% i nyttevirkning.

Det samme gør sig gældende for automatisk fyrede anlæg - de såkaldt stokerfyr. Ved automatisk fyring med pillefyr kan en del af anlæggene selv afpasse brændemængden efter luftmængden, så den optimale forbrænding opnås. Desværre er der ofte brug for at sætte stokerfyr / pillefyr på "pause" på grund af den ønskede kedeltemperatur er opnået og man ikke kan slippe af med den varme, der produceres fra kedlen.

Det bedste brændselsmiddel til stokerfyr / pillefyr er træpiller, som typisk produceres af savsmuld fra møbelproduktion. Alle andre brændsler, som korn, skovflis, olivenkernesten er vanskeligere at fyre med. Jo lavere pris (målt pr. energienhed, fx kWh), jo mere besværligt er brændslet at fyre med i pillefyr.

Kontakt os

Kontakt os i dag på telefon 6483 1880eller e-mail info@dewa-vvs.dk ​og hør mere.

Eksempel på totaløkonomi​

FYRING MED OLIE​

FYRING MED TRÆPILLER​

Pris pr. enhed:​

7,5 kr. pr. liter​

1,5 kr. pr. kg. (leveret)​

Antal enheder pr. år:​

3500 liter​

7700 kg.​

Omkostninger til energi pr. år:​

26.250,- kr.​

11.500,- kr.​

Besparelse ved bioenergi:

14.700

Investering, træpiller ca.:​

60.000,- kr.​

Rentesats:​

8 %​

Forrentning og afskrivning over 10 år, til 0 kr.​

14,90 % pr. år​

Forrentning og afskrivning:​

8.940,- kr.​

Ekstra vedligehold + el:​

1.200,- kr.​

Årlig overskud ved fyring med træpiller i pillefyr:

4.560,- kr.

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk