Telefon​:

Hvad kan du spare?

Vores energirådgivere er behjælpe-lige med at foreslå energirigtige alternativer til den eksisterende kedel eller kedelanlæg samt ved nybygning af ejendomme i alle størrelser.

De mest energirigtige oliefyrede kedler er de kondenserende kedler.

At kedlen er kondenserende betyder, at stort set alt varmen i røggassen udnyttes, dvs. at vanddampene i røggassen fortættes bagerst i kedlen.

Dette stiller dog særlige krav til aftrækket, men kan oftest opfyldes med en speciel aftræksforing.

Se også:

Regneeksempler for oliekedler

Forudsætninger

I et parcelhus i ét plan på 120 m² fra 1975 udskiftes den renoverede støbejernskedel til ny kedel.
Husstanden består af 2 voksne og 2 børn. Husets varmebehov er ca. 19.500 kWh pr. år.

1 liter olie svarer til 10 kWh
Oliepris: 8 kr. pr liter

Elpris: 2 kr. pr. kWh​

Brug regneprogrammet

Du er også velkommen til at bruge det anerkendte regneprogram fra "sparolie" til at få en idé om, hvad du kan spare. I regneprogrammet skal du indtaste dit årlige olieforbrug og angive nogle få oplysninger om din nuværende oliekedel og om den oliekedel, du vil skifte til. Du vil så få et estimat af, hvor meget du kan spare om året på din olieregning, og hvad du skal investere i den nye oliekedel.

Regneprogrammet giver dig en god vurdering af din besparelse. For at finde ud af hvad du helt præcist kan spare, skal du indhente et tilbud på en konkret oliekedel som vi selvfølgelig er behjælpelige med.

Tryk HER for at anvende regneprogrammet.​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk