Telefon​:

Hvad indeholder abonnementerne

Rensning af oliebrænder:

Ved brænderens fjerner varmeteknikeren de belægninger, der løbende sætter sig i blæserhjul, brænderhoved og kanaler.

 1. Rensning af blæser- /blæserhjul.
 2. Rensning af brænderhoved.
 3. Rensning af hovedbrænder.

Økonomimåling og OR test:

For at udnytte din brænders nyttevirkningsgrad, og derved spare penge på olie, udfører vores tekniker en speciel måling med fuldt kalibreret udstyr. Målingen omfatter bl.a. forbrændingslufttemperatur, røggastemperatur, sodtal, O2 og CO indhold.

Justering af oliefyr:

Efter en komplet måling af brænderen, justerer teknikeren dit oliefyr, så du igen er sikret din brænders effektivitet.

Ved tilfælde af forældet brændere/kedler, hvor justeringen ikke kan forbedre din olieøkonomi eller din brænders effektivitet vil vores tekniker vejlede dig til en ny brænder / kedel. (Dette råd bør følges, da det sikrer en bedre økonomi, samt et bedre miljø, med mindre CO2-udslip.)

Kontrol af sikkerhedsudstyr:

For at dit anlæg kan leve op til arbejdstilsynets forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg efter publikation 42/1980, sikrer vores tekniker at diverse sikkerhedsforanstaltninger er opfyldt og overholdt.

 1. Kontrol af sikkerhedsventil.
 2. Kontrol af termostat/overkogssikring.
 3. Kontrol af sikkerhedsrelæ.
 4. Visuel kontrol af afspærrings- og kontraventiler.
 5. Visuel kontrol af trykmåler.
 6. Visuel kontrol af eventuelle temperatursikringer, alarmer samt vandpåfyldning.

Kedelrens (lovpligtig):

Ved kedelrens fjerner varmeteknikeren de belægninger, der løbende sætter sig i brændkammeret og forringer varmeøkonomien.

 1. Renbørstning af brændkammer.
 2. Rensning af evt. røggaskanaler.
 3. Støvsugning af brændkammer.
 4. Støvsugning af sod omkring kedlen.
 5. Miljørigtig bortskafning af sod og aske.

Frie tilkald (Udvidet Oliefyrsservice):

Hvis der opstår akutte problemer med brænder, kedel, tryk/ ekspansionsbeholder, shuntventil og cirkulationspumpe, kommer vores varmeteknikker hurtigst muligt. Varmeteknikerens kørsel og arbejdsløn (arbejdsløn er dog ikke indbefattet ved udskiftning af shuntventil, tryk/ekspansionsbeholder og cirkulationspumpe) er gratis inden for følgende tidsrum:

1. oktober til 30. april:

Vi kører ud alle dage i tidsrummet kl. 8 - 22, og for at få servicebesøg samme dag/aften skal opkald være foretaget senest:

Hverdage inden kl. 20.

Weekend og helligdage inden kl. 18.00

1. maj til 30. september:

Kl. 8-16 alle hverdage, fredag dog til kl. 12:00.

Frie tilkald dækker ikke, hvis problemet skyldes:

 1. At olietanken har været løbet tør.
 2. Parafinudskillelse (kan forekomme i udendørstank ved meget lave temperaturer).
 3. Manglende strøm til anlægget.
 4. Skjulte installationer.
 5. Isolering.
 6. Brugsvandsinstallationer.
 7. Udskiftning af kedel, varmtvandsbeholder eller olietank*
 8. Ny installation*
 9. Defekter påpeget på seneste tilstandsrapport, men ikke udbedret.
 10. Fejl i forbindelse med lynnedslag (vi udfærdiger gerne installatørerklæring til forsikringsselskab).
 11. Varmestyringsautomatik*
 12. Defekter ved tankinstallation.
 13. Defekter på centralvarme (radiatorer, ventiler, rør for do.) - og brugsvandsinstallationer.
 14. Defekter ved sugeslange/sugeledning.

Udskiftede reservedele faktureres til dagspris.

* Undtaget hvis arbejdet er udført af DEWA’s oliefyrsservice.

Forebyggende uskiftning af reservedele:

For at give dit oliefyr ekstra levetid, eller forebygge eventuelle forekomne driftsstop sikrer vores tekniker med en speciel kontrol, at alle dele/materialer er forebyggende over for eventuelle fejl. Teknikeren undersøger bl.a.

 1. Kontrol af forvarmer og varmelegeme.
 2. Kontrol af pumpe.
 3. Kontrol af fotomodstand.

Kontrol og efterfyldning af vand:

For at sikre at dit varmeanlæg kører korrekt efter komfortmæssige forhold, er det vigtigt at dit anlæg kører med det rigtige drifts- /anlægstryk og derved sikrer at dine radiatorer leverer mest mulig varme, samt at din cirkulationspumpe ikke kaviterer.

Kontrol af tryk-/ ekspansionsbeholder:

Ved kontrol af tryk-/ ekspansionsbeholder sikrer vores tekniker bl.a. følgende:

 1. Kontrol af fortryk ved beholder (kun gældende ved trykekspansion
 2. Visuel kontrol af sikkerhedsledning
 3. Visuel kontrol af ekspansionsledning
 4. Visuel kontrol af afspærringsmuligheder (kun gældende ved første eftersyn – kontrol efter Publikation 42/1980 3. udg.) (Ved åben ekspansionsbeholder skal kunden være hjemme)

Pejling af vand i tanken:

Ved pejling af vand i tanken, sikrer vores tekniker at din tank ikke indeholder vand. Dette gøres med en speciel salve.

Kontrol af olietank:

Komplet tjek af olietanken og dens synlige installationer, så du får sikkerhed for, at alt er lovligt og i god stand. Her vurderes bl.a.:

 1. Visuel bedømmelse af olietankens tilstand (kun overjordiske tanke).
 2. Tjek af tankalarm.
 3. Tjek af synlige rørføringer.
 4. Returrør sløjfet.
 5. Murgennemføring vandtæt.
 6. Påfyldningsrør med dæksel.

DEWA’s Tilstandsrapport:

Tilstandsrapporten sikrer en årlig gennemgang af hele husets varmesystem med udfærdigelse af rapport over varmesystemets stand, evt. svagheder og dine muligheder for at få en bedre varmeøkonomi.

Tilfredshedsgaranti*:

Uanset hvilket serviceabonnement, du vælger, giver vi Tilfredshedsgaranti:

Du skal blot ringe senest 2 dage efter servicebesøget - så kommer vi og retter fejlen. Er du stadig ikke tilfreds og ringer inden for 2 dage, skal du ikke betale for servicebesøget. Tilfredshedsgarantien omfatter ikke udstyr og reservedele - her dækker Købeloven.

*Købers ufravigelige rettigheder efter lovgivningen berøres ikke af garantien.​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk