Telefon​:

Vidste du at...

Hvis dit oliefyr er 15 år gammelt eller ældre, kan du typisk spare 3.000-8.000 kroner om året på olie-regningen ved at skifte til et nyt.

Det gamle oliefyr udnytter kun 70-75% af energien, mens de mest energieffektive oliefyr er tæt på 100%.

Oliefyr og Service

Et normalt oliefyr i daglig tale består af en oliebrænder, oliekedel og selvfølgelig en skorsten som er yderst vigtig for det samlede varmeanlæg.

Oliebrænderen som typisk er den forreste klods med en plastic kappe på kedlen, er den som olien render igennem, hvorefter den forstøves, blandes med luft og så antændes inde i kedlen.

I selve kedlen brænder den forstøvede olie. Varmen fra den antændte olie og flammerne omkring overføres til centralvarmevandet som cirkulerer inde i kedlen og ud i husets radiatorer eller gulvvarmeslanger.

Det er meget vigtigt at den nævnte brænder og oliekedel passer godt sammen for at opnå det mest energieffektive oliefyr. Det nytter derfor ikke meget at udskifte brænderen og bevare den gamle kedel og skorsten, som mange mennesker tror.

Og hvis man monterer den gamle udslidte brænder på en ny energieffektiv oliekedel, vil kedlen også her være ekstremt nedsat i virkningsgrad.

Oliekedlen er den dyreste del af selve "oliefyret", men også den del der har størst betydning for energieffektiviteten.

Og hvis skorstenen ikke passer til det øvrige anlæg kan det resultere i en våd og sodholdig skorsten.​

Er dit oliefyr 15 år gammelt eller ældre, kan du typisk spare 3.000-8.000 kroner om året på olieregningen ved at skifte til et nyt, fordi det gamle kun udnytter 70-75 %. af energien, mens de mest energieffektive oliefyr er tæt på 100 %.

Din besparelse afhænger selvfølgelig af flere faktorer. For eksempel hvor stort dit nuværende olieforbrug er, alderen på dit nuværende oliefyr og om du har andre varmekilder.

Oliefyr er energimærkede på linje med hårde hvidevarer, som A,B og C.

I år 2010 blev det dog lovkrav, at man ved ny installation, samt ved udskiftning, kun måtte installere A-mærkede kedler med tilhørende brænder. Det er derfor ikke lovligt mere, at installere kedler der er rangeret under A-mærket.

Kedlerne er lidt dyre sammenlignet med de gamle typer, men vil i de fleste tilfælde tjene sig ind i løbet af ca. fem år på grund af på den noget lavere olieregning.

Få plads til meget mere.
Som gevinst får du også mere plads og flere muligheder i dit fyrrum, fordi et nyt oliefyr fylder mindre – nogle fyr kan ligefrem hænge på væggen.

Kondenserende oliekedel, også kendt som A-mærket.

De allermest energivenlige oliekedler er kondenserende. Her udnytter kedlen næsten al varmen både fra forbrændingen og røggassen. Den lave temperatur betyder, at det kræver en speciel skorsten eller et særligt aftræk.​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk