Telefon​:

Tid til ny gaskedel

De nye naturgasfyr udnytter energien bedre end de gamle, og det betyder lavere varmeregning. Hvor meget du kan spare, afhænger af dit nuværende fyr og det fyr, du vælger.

Vælger du at udskifte dit gamle naturgasfyr med et nyt, kan du reducere dit gasforbrug med mellem 15 og 30 %. Det kan du, fordi nye kondeneserende gasfyr også udnytter de røggasser, der ellers blot forsvinder ud gennem skorstenen. For en gennemsnitlig husstand svarer det til en årlig besparelse på ca. 3.500 kr.

Hvad skal du vælge

Der er mange forskellige gasfyr på markedet. Den største forskel på dem ligger i designet og strømforbruget.

Hvad kan du spare ved udskiftning af din kedel

Besparelsen ved skift fra en gammel kedel til en ny kedel skal beregnes specifikt fra sag til sag, da flere faktorer spiller ind bl.a. kedeltype og mærke, varmtvandsbehov, alder på kedelanlægget, osv. samt hvilken type kedel, man skifter til.

Generelt kan man sige at skifter man fra en traditionel gaskedel, vil man kunne spare mellem 15-30 % af det årlige gasforbrug. Besparelsen opnår man dels ved den kondenserende effekt (5-10 %) og de sidste besparelser (10-25 %) kommer af lavere røggastemperatur, bedre isolering af kedlen, bedre modulering (den indfyrede gasmængde tilpasses til det aktuelle varmeforbrug) og udetemperatur kompensering, der sørger for at tilpasse fremløbstemperaturen i centralvarmeanlægget i forhold til hvor varmt/koldt det er udenfor.

Yderligere vil der komme en mindre besparelse på elforbruget til kedlen, da de nye kedler anvender energirigtige cirkulationspumper.

Hvad er en kondenserende gaskedel

Ved forbrænding dannes der CO2 og vand (H2O). I en traditionel kedel bortledes vandet som varm luft og vanddamp ud af aftrækket til glæde for fuglene. I en kondenserende kedel kondenserer vanddampene, når de rammer en kold overflade (under 57grader) og derved afsættes energien i kedlen. Røggasserne, CO2 m.fl. ledes ud af skorstenen, og det kondenserede vand ledes ud af kedlen til et afløb. Der er ca. 10 % mere energi i gassen, når man udnytter den kondenserende effekt. I en ny kondenserende kedel vil man kunne opnå, at der kondenseres ca. 1 liter vand pr m3 naturgas. Mængden af kondensat varierer afhængigt af temperaturen i returvandet i varmesystem. Jo koldere returvand, jo mere kondensat og jo bedre udnyttelse af energien. Dette betyder, at den bedste udnyttelse af kedlen sker ved store radiatorer.​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk