Telefon​:

Vidste du at...

PASSAT Atmos DC er Danmarks mest solgte brændekedel?

Vær opmærksom på at, i de fleste tilfælde behøves der en akkumule-ringstank til at lagre overskuds energien i for at opnå kedlens optimale virkningsgrad.

Kontakt os, for pris eller nærmere information.​

Download produktblad:

Se også:

BAXI Solo Innova Standard

BAXI Bonus 30

(omstilbar til olie eller træ)

Forrige side​

Passat Atmos DC - omfatter størrelser fra 14 kW til 70 kW

ATMOS DC underforbrændingskedler er effektive trækedler med en målt virkningsgrad på 89 %, foretaget efter EN 303-5. Med korrekt tilslutning til akkumuleringstank opnår Atmos virkningsgrader på niveau med de bedste oliekedler på markedet.


Atmos kedlen er meget let at benytte, idet den påbyggede røgsuger gør kedlen mindre følsom overfor variationer i brændslet samt overfor skorstenens udførelse og træk.

Styringen er forenklet, således at man kun skal indstille den ønskede driftstemperatur og den ønskede minimumstemperatur.

Det betyder, at Atmos-kedlen inden for det indstillede interval altid vil køre 100%, hvorfor der skal tilsluttes en akkumuleringstank.

Hvis kedlen kontinuerligt skal tænde og slukke for blæseren, opstår der ophedninger og nedkølinger samt en pausetilstand, hvor kedlen vil sode og ryge for derved at øge risikoen for tæringer.

Passat Atmos DC fastbrændselskedlen giver dig mulighed for installation med trykekspansion.

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk