Telefon​:

Vidste du at...

BAXI Solo Innova er energimærket (A)?

Kedlen er forsynet med Lambda Control (Ilt styring) som er i >high tech< udførelse med den ultimativt bedste styring, der bl.a. sikrer per-manent højeste nyttevirkning.

Der anbefales tilkobling til lagertank

Kontakt os, for pris eller nærmere information.

Download produktblad:

Se også:

PASSAT Atmos DC

BAXI Bonus 30

(omstilbar til olie eller træ)

Forrige side​

Baxi Solo Innova Standard - egenskaber

Kraftig isolering

Hele kappen og bunden af kedlen er isoleret med 75 mm mineraluld. I toppen er der dobbeltisolering. Denne kraftige isolering medvirker til høj virkningsgrad og dermed spares brændsel.

Røgafgang opad eller bagud
Pænere installation, lettere at indpasse i opstillingsrummet opad en væg. (Kan også stilles 45° skråt bagud).

Let tilgængelig dæksel
For rensning af røgrørene.

Turbolensplader
Turbolensplader i røgrørene sørger for god afkøling af røggassen, så varmen føres effektivt over i kedelvandet. 

Effektiv luftfordeling giver optimal forbrænding
Såvel primær- som sekundærluften ledes via luftkanalen ind i fyrboksen med netop den hastighed, der giver jævn forbrænding.

Primærluften ledes ind i optimal afstand fra flammetunnelen. Sekundærluften ledes videre igennem den keramiske brændtunnel, hvor den opvarmes og fordeles gennem de to kanaler og luftdyserne, hvorefter den med stor hastighed blæses direkte ind i flammen for at fuldstændiggøre forbrændingen.

Termostatstyret suge-træk-ventilator

Termostatstyret suge-træk-ventilator sørger for passende luft til forbrændingen og skaber undertryk i fyrboksen. Når træet er brændt ud stoppes ventilatoren og pumpen automatisk af den indbyggede minimumstermostat, der føler temperaturen i røgafgangen. Herved udnyttes den oplagrede varme i lagertanken bedst. Konstruktionen stiller meget små krav til skorstenstrækket. Ventilatoren er let at tage af ved rengøring af løbehjulet.​

Store vendbare låger

Store vendbare låger gør det let at betjene og indpasse kedlen i opstillingsrummet.

Gennem afsugningskanal over fyrboksen minimerer ventilatoren evt. røgud-trængning i opstillingsrummet under brændepåfyldning.

Forbrændingsluft tilførsel
Primær- og ­sekundærluft uafhængig ­regulerbar.

Tilsluttes varmelagertank
Kedlens store brændselsmagasin giver høj betjenings­komfort.

Brændepåfyldningen afpasses, så brændet netop er udbrændt, når lagertanken har opnået max.-temperatur (ca. 90°C). 

Mål og vægt

Solo Innova 20

Solo Innova 30

Solo Innova 50

Højde (mm)​

1375​

1375​

1375​

Bredde (mm)​

584​

584​

694​

Dybde inkl. ventilator (mm)​

907​

1188​

1188​

Højde til røgtud (mm)​

1425​

1425​

1425​

Vægt tom (kg)​

455​

505​

550​

Vandindhold kedel (liter)​

100​

130​

180​

Fyrboks dybde (mm)​

379​

550​

550​

Vandindhold kedel (liter)​

350x300​

350x300​

350x300​

Fyringsboksindhold (liter)​

100​

135​

185​

For trælængde (m)​

1/3​

1/2​

1/2​

Max. diameter, nåletræ (cm)​

10​

10​

10​

Max. diameter, bøg og birk (cm)​

15​

15​

15​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk