Telefon​:

Hjælp til fejl

Brug skeamet nedenfor til at lokalisere eventuelle fejl.

Lykkes det ikke at udbedre fejlen, er De mere end velkommen til at kontakte os.

Ved akutte problemer bør De kontakte os med det samme inden de selv prøver at reparere installationen, da visse indgreb kræver faglig viden.​

Fejl:

Mulig årsag:

Afhjælpning:

Ingen eller for lidt varme

Luft i anlægget

(rislelyde)​

Radiatorer udluftes ved luftskruerne.​

Radiatortermostatventil sidder fast​

Ventilen åbnes og lukkes et par gange (motioneres), men husk den oprindelige indstillig.​

Cirkulationspumpen er

standset​

Kontakten tændes - udskift eventuelt sikring over denne gruppe.​

Temperaturregulator sidder fast(sidder ikke på alle anlæg)​

Regulatoren skrues op, og motioneres derefter.​

Trykdifferenceregulatoren er
indstilet til for lavt tryk eller er
defekt (kun aktuelt ved fjernvarmeanlæg)​

Regulatoren stilles til et større drivtryk, hjælper det ikke bør de kontakte os.​

Tilstoppet snavssamlere på

frem eller retur løb​

Kontakt os, da disse bør renses af en aut. vvs-installatør.​

Ændring af paramenter på
shunten(gældene ved pladejernkedler som stokerfyr osv.)​

Shunten åbnes og lukkes et par gange - indstil derefter shunten efter returtemperaturen 61 gr.​

Manglende varmtvand

Koldtvandsforsyningen afbrudt​

Forkert instillet temperatur-

regulator for varmt vand.​

Ventilen bevæges (motioneres) - og indstilles til en højere værdi.​

Luft i vandvarmer​

Udluftes på vandvarmerens luftskruem hvis den er monteret.​

Kalkaflejringer i vandvarmer​

Kontakt os, da rensning og eventuelt udskiftning kræver en aut. vvs-installatør.​

Støj

Defekt eller forkert indstillet
trykdifferenceregulator

(kun aktuelt ved fjernvarmeanlæg)​

Indstil trykdifferenceregulatoren til et lavere tryk, eller kontakt os.​

Susen

For højt pumpetryk​

Indstil cirkulationspumpen til et lavere tryk.

(trin-reguleret)​

Rislen

Luft i anlægget​

Radiatorer og eventuelle gulvvarmearrangementer udluftes vha. luftskruer.​

Utætheder

Tæringer, rørbrud eller paknings-

brud​

Luk hovedhaner eller sluk kedlen omgående og kontakt os derefter med det samme.​

Dårlig afkøling

(Fjernvarmenet)​

Fastsiddende ventiler på

vandvarmer eller radiator​

Ventilerne åbnes og lukkes et par gange (motioneres) hjælper det ikke bør de kontakte os.​

Uens instillede radiator-

termostater​

Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles kolde i bunden).​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk