Telefon​:

​Vidste du at...

11% af dit elforbrug går til inde-klimaet, og primært til cirkulations-pumpen på dit varmeanlæg.

Du kan spare helt op til 700 kr. eller 325 kWh om året ved at udskifte din gamle cirkulationspumpen.

Læs nærmere om fx.

Grundfoss Alpha 2 HER.

Gode råd

En god varmeøkonomi forudsætter følgende:

  • ​at varmeinstallationen er korrekt udført.
  • at varmeinstallationen er korrekt instillet.
  • at varme er reguleret efter forholdene.​

1. Foretag regelmæssig kontrol af forbruget

​For eksempel ved én gang om ugen at aflæse varmemåleren og føre tallene ind i et forbrugsskema / kontrolbog, som ved fjernvarme afleveres af varmeværket. (ved egen kedelforbrænding kan denne evt. laves selv)

2. Vær opmærksom på returtemperaturen.

​Returtemperaturen skal være så lav som mulig for at reducere værkets energiforbrug og forbedre varme-økonomien. Afkølingen af fjernvarmevandet aflæses som forskellen mellem frem og retur.

kun gældene ved fjernvarmeanlæg!

3. Kontroller jævnligt rumtemperaturen.

​Rumtemperaturen bør højst være på 21 gr. i opholdsrum og min. 14-18 gr. i mindre benyttede rum.

4. Brug alle radiatorer i de enkelte rum og indstil dem ens.

​Man opnår den bedste varmekomfort og afkøling ved at benytte alle radiatorer i de enkelte rum.

5. Temperaturen må ikke være for høj.

​Den anbefalede stuetemperatur er mellem 18-21 gr. Den får du ved at stille dine termostatventiler et sted mellem 3-4. Hver ekstra streg forøger din varmeudgift med 5-6% .

6. Bygningen kan tage skade.

​Bygningen kan sagtens tage skade hvis du lukker helt for varmen i de rum du ikke benytter. Er rummene godt isolerede, kan du nøjes med at stille termostaten på trin 1. Det svare ca. til 12-14 gr.

7. Læg aldrig noget over termostaterne.

​Dæk aldrig termostaterne til med håndklæder og lign. Termostatsventilerne skal holdes frie for at fungere optimalt, da de ellers ikke kan føle den oprindelige temperatur.

8. Kontroller selv termostaterne.

​Det er nemt selv af kontrollere, om termostaterne virker som de skal. Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Omvendt skal den- efter en time eller 2 - blive kold når du lukker termostaten.

9. Luft ud.

​Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennem-træk i 5-7 minutter. Det giver den ønskede luft-fornyelse, uden at vægge og møbler bliver kolde. Husk at lukke for termostaterne mens du lufter ud.

10. Brugsvands temperaturer

​Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 55 gr. Ved højere temperaturer opstår der risiko for kalk-dannelser i varmtvandssystemet, og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen. Er der ikke mulighed for at justere dette, bør i kontakte os.

11. For lave temperaturer om natten.

​Du kan naturligvis også selv skrue ned for varmen om natten, men dog ikke for meget. De fleste vil jo gerne spare hvor de kan. Men hvis temperaturen bliver for lav. skal der meget til at varme lejligheden, konstruktion-erne og eventuelle møbler op igen. - Måske endda så meget at der alligevel intet er sparet.

12. Reparere eller udskifte.

​Afgørende for om det kan betale sig at reparere eller udskifte rørinstallationer, er en vurdering af, hvor lang tid den eksisterende installation kan holde sammenlignet med pris og levetid for en nyinstallation. Det kan være svært for en ikke-fagmand at vurdere. Derfor vil det som regel være en god idé at spørge en autoriseret VVS-installatør til råds. Det gælder ikke mindst ved større ændringer af gamle, indstøbte installationer, fordi der er mange normer og anvisninger, der skal overholdes.​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk