Telefon​:

Kære Kunde

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vor frem-tid og ikke mindst miljøet for de kom-mende generationer.

Vi ved, at størstedelen af de danske husejere føler, de kan gøre en for-skel, men de fleste gange mangler motivationen og informationen til at løfte det miljømæssige ansvar.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi sammen gøre en forskel.

Miljøpolitik

DEWA VVS & ENERGI vil sammen med vore kunder tage aktivt hensyn til miljøet.
Det er vor holdning, at etablering og drift af bygninger samt anlæg skal tilgodese miljøet samtidig med, at de byggetekniske installationer lever op til de stillede tekniske krav og er økonomisk gennemførlige på markedets vilkår. Vi vil arbejde frem mod for at udbrede renere teknologi ved os og vore kunder.

DEWA vil medvirke til at beskytte det lokale samfundsmiljø ved at minimere kørsel med materialer og kørsel efter enkelte ting, ved et omhyggeligt og sikkert forberedende arbejde sammen med vores montører. Det giver et reduceret dieselforbrug, - og en reduceret regning til kunden.

DEWA vil tage vare om naturens resourcer og nedbringe unødvendig papirforbrug, og derved bidrage til at undgå udnøvdig nedfældning af natures sidste regnskove. Vi har etableret elektronisk materiale- og timeregistrering til vore montører, samt omkonverteret i mulligt omfang, fremsendelse af tilbud, fakturaer, vejledninger mv. fra post til mail.

DEWA vil fjerne affald på forsvarlig vis, fremme genanvendelse, og øge genbrugsandelen. Vi vil sikre en korrekt håndtering af farligt affald og transporten heraf i forbindelse med arbejdet ved hjælp af virksomhedens miljø godkendelse. Vores affaldscontainer er bl.a. delt op til forskellige typer affald og afhentes af en miljøbevidst virksomhed.
DEWA vil engagere vore medarbejdere i miljøarbejdet og tilstræbe at udvise størst mulig miljø-hensyn i vore handlinger, dog relateret til økonomi og almindelig sund fornuft.

DEWA vil påvirke vore kunder til at forbedre miljøet og derved samarbejde med kunder, leverandører og myndigheder for at skabe et bedre miljø. 

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk