Telefon​:

Udpluk af vores kvalitetsmål

Det er vores kvalitetsmål at

- der årligt højst modtages 5 reklamationer fra kunder vedrørende kvaliteten af udførte arbejde.

- alle reklamationssager er under behandling indenfor 5 arbejdsdage fra modtagelse af reklamationen, afhængig af omfanget.

- der ikke er flere end 5% genudkald, forudsaget af de udførte servicearbejder inden for 30 dage.

- der ved færdigmelding af et arbejde ikke forekommer fejl eller mangler, der giver anledning til udbedring ellers reparationsarbejde i mere end 2 timers varighed.

Kontakt os for fremsendelse af virksomhedens komplette kvalitetsstyringsmanuel og procedure heraf.

Vi er medlem af DS-Garanti, se her.

Kvalitetsstyring og vejledninger - din sikkerhed

Vi arbejder med vvs-branchens kvalitetssikringssystem, Q-kvalitet, der sikre at vi lever op til de lovkrav og regler som der stilles til autoriserede vvs-firmaer. Kvalitetssikringssystemet bliver brugt i ventilations-, køle- og vvs-branchen og er godkendt af sikkerheds styrelsen, samt af rådgivende ingeniørvirksomheder og hoved entreprenører med ISO-9001 certificerering.

Vi bliver auditeret igennem Vvs-branchens kvalitetskontrol, hvilket sikre at vi altid er bekendt med og lever op til gældende standarder og normer. Kvalitetsstyringssystemet er udført i overensstemmelse med sikkerheds styrelsens bekendtgørelse nr. 1039 af 8. december 2003, og senest godkendt februar 2012 uden anmærkninger.

DEWA vil opnå levering af kvalitetsydelser ved at:

- Fastholde og udbygge en tæt kontakt til vore kunder.

- Lade alle væsentlige aktiviteter være omfattet af et kvalitetskoncept.

- Motivere alle vores medarbejdere til at forstå og acceptere deres medansvar for den totale kvalitet, love, regulativer og

bekendtgørelser som udstedes af bl.a. myndighederne.

Drift og vedligeholdelsevejledninger samt dokumentstyring.

Med henblik på altid at sikre, at der til hver en tid findes korrekte og gyldige vejledninger for bygherre, ingeniører og totalentreprenøre har virksomheden impliceret et komplet elektronisk drift- og vedligeholdelsesstyrings program der ved hvert afsluttet projekt afleveres til hertil gældende partnere.

En drift- vedligeholdelsesvejledning på et teknisk byggeri vil oplyse om hertil anvendte materialer, vedligeholdelsesinstruktion samt vedligholdelsesudgifter hertil. Et uundværligt materiale for en ansvarshavende eller en pedel.​

Få fradrag på lønudgiften

Indtil udgangen af 2014 er det muligt at få fradrag for håndværkerudgifter og hushjælp gennem forsøgsordningen kaldet "Bolig-Jobplan'.

Det kan give dig et fradrag på op til kr. 15.000 årligt pr. person.

Fokus på miljøet

I disse tider bør vi sætte fokus på verden og vort lands miljø. Samtidig er det vigtigt, at vi tænker på vores fremtid og ikke mindst miljøet for de kommende generationer.

Ved at handle ansvarsfuldt og miljøbevidst kan vi gøre en forskel.

Finansiering af dit projekt

Har du problemer med banken, eller er du også træt af alt det postyr med samtaler osv.?

I tæt samarbejde med Energi Nord, tilbyder DEWA nu at finansiere dit kommende projekt med en attraktiv rente.

DEWA VVS & ENERGI ApS - Farsbøllevej 2 - 5471 Søndersø - Tlf.: +45 6483 1880 - Fax: +45 6483 1884 - E-mail: info@dewa-vvs.dk